رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: تعداد جعبه های پرورش کرم ابریشم هم از ۲۵ هزار و ۷۱۰ جعبه در سال گذشته به ۳۹هزار و ۸۰۰ جعبه در سال جدید افزایش یافته که این افزایش ۵۵ درصدی در طی ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده و برای این صنعت رکورد محسوب می‌شود.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

، عدیل سروی با بیان اینکه پرورش پاییزه کرم ابریشم توسط۱۷۳ نفر از کشاورزان در سطح ۱۰ استان کشور از ۷ شهریور عملیاتی شده است، در خصوص قدمت پرورش پاییزه کرم ابریشم گفت: طبق آخرین تجربه کشور، پرورش پاییزه این صنعت مربوط به ۲۳ سال قبل است.

وی افزود: امسال با شناسایی مناطق مستعد کشور، همچنین با همکاری کشاورزان پیشرو در صنعت نوغانداری و تشکیل کارگروه فنی نوغانداری متشکل از کارشناسان مرکز توسعه نوغانداری و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، ۱۷۳ نفر از کشاورزان در سطح ۱۰ استان کشور که عمدتا استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و چهارمحال بختیاری بودند از ۷شهریور پرورش پاییزه را شروع کردند.

سروی خاطرنشان کرد: ما برای کمک به کشاورزان، عمده تخم نوغان را به صورت تفریغ شده  دادیم که در استان‌های گیلان و مازندران شاهد آغاز برداشت پیله ابریشم پرورش پاییزه هستیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم توسعه این طرح در سال‌های پیش رو به اقتصادی کردن تولید پیله ابریشم و ترغیبب نوغانداران به این صنعت کمک کند.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: تعداد جعبههای پرورش کرم ابریشم هم از ۲۵ هزار و ۷۱۰ جعبه در سال گذشته به ۳۹ هزار و ۸۰۰ جعبه در سال جدید افزایش یافته که این افزایش ۵۵ درصدی در طی ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده و برای این صنعت رکورد محسوب می‌شود.