در حالیکه اینروزها، وضعیت مالی شهرداری رشت و بحرانهای مدیریتی آن زبانزد خاص و عام در کشور بوده و حقوق عقب افتاده و معوقات پرداخت نشده برخی از کارگران و پرسنل ،زمینه بروز آسیب های اجتماعی و روانی گسترده ای رابرای ایشان و خانواده شان باعث شده است، خبر شوک آور تعویض منزل استیجاری شهرداری که محل سکونت شهردار میباشد از محل بلوار گیلان واقع درگلسار رشت به خیابان ۹۸ این منطقه، همگان را در بهت فرو برد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی درگیلان به نقل از جارستان، در حالیکه اینروزها، وضعیت مالی شهرداری رشت و بحرانهای مدیریتی آن زبانزد خاص و عام در کشور بوده و حقوق عقب افتاده و معوقات پرداخت نشده برخی از کارگران و پرسنل ،زمینه بروز آسیب های اجتماعی و روانی گسترده ای رابرای ایشان و خانواده شان باعث شده است، خبر شوک آور تعویض منزل استیجاری شهرداری که محل سکونت شهردار میباشد از محل بلوار گیلان واقع درگلسار رشت به خیابان ۹۸ این منطقه، همگان را در بهت فرو برد.

موضوع آنجا بغرنج میشود که بر مبنای اخبار موثق. مبلغ ودیعه و رهن منزل لاکچری مذکور حدود ۹۵۰ میلیون تومان برآورد کارشناسی گردیده و این مبلغ از بودجه شهرداری رشت برای زندگی ناصر حاج محمدی شهردار غیر بومی رشت پرداخت شده است!

صرفنظر از وجود مسکن اختصاصی شهرداری در خیابان لاکانی رشت که محل سکنای بسیاری از شهرداران قبلی از جمله محمد ابراهیم خلیلی شهردار کرجی اسبق رشت نیز بودو سکونت درآن هیچگونه بار مالی برای مجموعه شهرداری نداشت،مشخص نیست چرا و به چه دلیل شهردار جدید رشت با پرداخت مبلغ کلان نزدیک به ۱میلیارد در این شرایط وخیم اقتصادی ،چنینی هزینه ای را به سیستم بار نموده است؟

در همین راستا بهراد ذاکری عضو شورای کلانشهر رشت با انتشار نامه خود به رییس شورای شهر در شبکه اینستاگرام به این امر واکنش نشاد داد.

پایگاه خبری تحلیلی درگیلان آمادگی انتشار موضع آقای شهردار و سایر مراجع ذیربط را در این خصوص دارد.