یک بهله جغد انبار در لنگرود به زیستگاه طبیعی بازگردانده شد.

به گزارش در گیلان ، رییس اداره حفاظت محيط زيست لنگرود گفت : فرمانده پاسگاه انتظامی دریاسر این جغد را به یگان حفاظت محیط زیست پاسگاه محیط بانی چاف و چمخاله  تحویل داد که پس از تیمار درمحیط طبیعی این شهر رها شد.
سید امین نجات افزود : جمعیت جغد انبار بیشترین گستردگی را بین جغدها دارد.
جغد انبار که به جغد سفید نیز معروف است جزو پرندگان کمیاب و حمایت شده است.