تولید بدون کارخانه نیاز به سرمایه گذاری جدید ندارد. و از هزینه های زائد نیز جلوگیری میکند و با استفاده از ظرفیت تعطیل و نیمه تعطیل کارخانجات تولید افزایش پیدا میکند و به افزایش اشتغال کمک میکند

به گزارش در گیلان ، حمید خوش سیرت مسئول پیگیری های ویژه شهرکهای صنعتی تهران در گفتگو با برنامه ضرب سکه رادیو گفتگو با موضوع تولید بدون کارخانه گفت بحث تولید بدون کارخانه مقداری مبهم است چون تعاریف زیادی میتوان برایش نوشت به دلیل اینکه هنوز دستوالعمل مشخصی ندارد . اما به طور کلی در تولید بدون کارخانه نیاز به سرمایه گذاری جدید نیست و با استفاده از ضرفیت های بالقوه موجود و ورود جوانان به این عرصه میتوان به رونق تولید کمک کرد

وی در ادامه گفت جوانان جویای کار به دلیل نداشتن سرمایه لازم برای ورود به عرصه صنعت و تولید میتوانند از این روش کسب و کار استفاده کنند .

مسئول پیگیری های ویژه شهرک های صنعتی تهران افزود خوشبختانه شرایط تحریم توانسته برخی ظرفیت های خالی کارخانجات داخلی را پر کند و همانطور که بسیاری از برندهای معتبر درحال استفاده از ایده های نو و خلاقانه و مشاغل خانگی استفاده میکنند ، میشود در تولید بدون کارخانه نیز از ظرفیت مشاغل خانگی استفاده کرد اما باید راهکار مشخصی برای مشارکت صاحبان ایده ها و کارخانه داران ایجاد کرد .

حمید خوش سیرت ادامه داد : در حال حاضر بسیاری از برندهای معتبر به دلیل ظرفیت محدود ، به تولید بدون کارخانه رو آورده اند و در استانهای مختلف از ظرفیت های خالی کارخانجات کوچک شهرستانها که به هر دلیلی غیر فعال بودند برای تولید استفاده میکنند

خوش سیرت در ادامه و در پاسخ به این سوال که تولید بدون کارخانه چه مزایایی دارد گفت مجموعا تولید بدون کارخانه نیاز به سرمایه گذاری جدید ندارد. و از هزینه های زائد نیز جلوگیری میکند و با استفاده از ظرفیت تعطیل و نیمه تعطیل کارخانجات تولید افزایش پیدا میکند

وی در بخش دیگری از گفتگو با برنامه ضرب سکه با تاکید بر اینکه تولید بدون کارخانه به افزایش تولید و اشتغال کمک میکند گفت تامین مواد اولیه شرایط تولید و شرایط توزیع وقت عمده صاحبان کارخانه ها را میگیرد . با توجه به گرانی هزینه حمل و نقل ، بسیاری از کارخانه ها در استانهای دیگر از ظرفیت های خالی استفاده میکند و به صورت برون سپاری به تولید مشغول میشوند که منجر به فروش بیشتر و هزینه تمام شده کمتر میشود

حمید خوش سیرت ادامه داد باید این قسمت را هم مدنظر داشته باشیم که روز به روز شرایط توزیع در حال تغییر است و تولید به همراه فروش و توزیع بدون کارخانه منجر به حذف واسطه ها میشود

وی در پایان با اشاره به اینکه تولید کننده یک رزمنده است افزود همانطور که رهبر انقلاب در سالهای اخیر روی واژه تولید و اقتصاد مقاومتی تاکید دارند باید به این باور برسیم که ما میتوانیم و باید از نقاط مثبت تحریم برای رونق تولید داخل استفاده ببریم