صاحب یک شرکت پخش روغن موتور بیش از یک میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش در گیلان ،مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان امروز گفت : صاحب این شرکت به علت گران فروشی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
منصورانصاری افزود : صاحب شرکت متخلف همچنین به عرضه روغن موتور به قیمت مصوب ملزم شد.