یک بنگاه معاملات ملکی در رشت 600 میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش پایگاه خبری  در گیلان  ، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان امروز گفت : با شکایت یکی از شهروندان رشت مبنی بر گران فروشی یکی از بنگاه های معاملات ملکی در این شهر ، بررسی و اثبات موضوع ، مسئول این بنگاه به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
منصور انصاری افزود : ۴۰۰ میلیون ریال از این جریمه به حساب دولت و ۲۰۰ میلیون ریال به حساب شاکی واریز شد.