به گزارش پایگاه خبری  در گیلان ، رانش زمین در محدوده دیمابن باعث مسدود شدن موقتی جاده اشکورات شد که با تلاش  کمک  برادران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا  مستقر در کارگاه سد پلرود بازگشایی شد.

به گزارش پایگاه خبری  در گیلان ، رانش زمین در محدوده دیمابن باعث مسدود شدن موقتی جاده اشکورات شد که با تلاش  کمک  برادران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا  مستقر در کارگاه سد پلرود بازگشایی شد.