سرهنگ امیر طالبی سرپرست پلیس راهور گیلان شد.

به گزارش پایگاه خبری  در گیلان  ،سرهنگ امیر طالبی به عنوان سرپرست پلیس راهور گیلان منصوب شد.
پیش از این سرهنگ محمدرضا محمدی به مدت ۳ سال رئیس پلیس راهور گیلان بود.
وی رییس جدید پلیس راهور اصفهان شد.