آرمین هادی پور از فردا در مرحله دوم مسابقات گرند پری در ژاپن با حریفان مصاف خواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری  در گیلان  ،آرمین هادی پور از گیلان به همراه ۵ ملی پوش دیگر عازم مسابقات جهانی گرند پری در ژاپن شد.
مرحله دوم مسابقات گرند پری ۲۰۱۹ از فردا با حضور ۳۲ تکواندوکار برتر جهان در ۲ بخش مردان و زنان در شهر چیبای ژاپن آغاز می شود.
به نفرات اول تا سوم این رقابت ها به ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴ و ۴ دهم  امتیاز در رده بندی المپیکی و همچنین  ۵،  ۳ و هزار دلار جایزه نقدی تعلق می‌ گیرد.