برداشت زیتون از ۸ هزار و ۳۳۳ هکتار باغ شهرستان رودبار آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری  در گیلان ،مرکز گیلان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت : ۲۲ هزار باغدار رودباری امیدوارند تا پایان آذر امسال با برداشت ۱۷ هزار تن زیتون بیش از هزار میلیارد ریال درآمد کسب کنند.
علی درجانی به آغاز برداشت ارقام کنسروی زیتون از پایان شهریور در رودبار اشاره کرد افزود : برداشت زیتون در شهرستان رودبار با رقم زودرس ماری آغاز می‌شود و با رقم روغنی پایان می‌یابد.
گلوله ، زرد ، ماری ، روغنی ، فیشمی ، شنگه ، مانزالینا ، کنسروالیا و آربیکن از زیتون تولیدی باغداران رودباری است.
۱۰ کارگاه روغن کشی در رودبار فعال است.
شهرستان رودبار یکی از ۳ قطب اول تولید زیتون در ایران است.
این شهرستان به علت داشتن آب و هوای خشک تنها شهرستان تولید کننده زیتون در گیلان است.
سابقه کشت زیتون در رودبار بیش از هزار سال است.