قرار بود اتوبان سنگر سیاهکل ، مسیری باشد تا شهرستان سياهكل به توسعه برسد و از بن بست خارج شده و همچنین مردم این شهر نیزبه آرامش برسند

قرار بود  اتوبان سنگر سیاهکل ،  مسیری  باشد تا شهرستان سياهكل به توسعه برسد و  از بن بست خارج شده  و همچنین  مردم این شهر نیزبه   آرامش برسند

اما اکنون مردمان سياهكل و شرق گيلان روزي نيست كه عزادار نباشند

لفظ اتوبان شرايطي دارد كه حاصل ساخت اين راه ميانبر ،  به آن اطلاق نميگردد

در سال ٩٤وقتي اين جاده  به زور افتتاح شد به گفته برخي از منابع مطلع، شركت زيرساخت و وزارت راه مخالف   افتتاح نمايشي آن بود  ولي نمايش سياسي و انتخاباتي ،  مانع از افتتاح اين راه نشد

راهي كه نه شانه خاكي داشت ، و نه تكميل شد و نه قسمت دوم باند آن شروع شد  ، فقط  بخاطر آنكه نمايندگان دوره هشتم و دهم نگويند كه ما پيگير اين راه بوديم ،  افتتاح شد تا همه  در عذاب باشند

راهي كه امروز مردم به آن اتوبان مرگ ميگويند و ترافيك حاصل از آن مردم سنگر و سياهكل تا بازكياگوراب لاهيجان را رنج ميدهد.

مردم سياهكل حق دارند كه انتقاد داشته و سؤال کنند

امروز برخي بايد به مردم سياهكل براي اين كشته شدگان مظلوم و مسافران غريب كه عكس ها و فيلم هاي تصادفات هر روزه شان روح همه مردم سياهكل و شرق گيلان را آزار ميدهد پاسخگو باشند.

امروز روز پاسخگويي است.بايد بگويند كه چرا این  افتتاح نمايشي نسبت به  جان مردم سياهكل ارجح   بود

منافع شخصي هيچگاه نسبت به جان مردم اولويت ندارد

  • نویسنده : حمید خوش سیرت