منصور غلامی وزیر علوم و فناوری عصر امروز به گیلان سفر خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر گیلان ،حضور در آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی انزلی برای افتتاح همزمان ۳۴ طرح در کشور از طریق ویدئو کنفرانس مهمترین برنامه سفر یک روزه منصور غلامی وزیر علوم و فناوری به گیلان است.
برای اجرای ۳۴ طرح کشوری با ۳۴ هزار و ۸۰۵ متر مربع مساحت بیش از ۴۲۴ میلیارد ریال هزینه شد.
ساختمان اداری – آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی انزلی یکی از ۳۴ طرحی است که با حضور منصور غلامی افتتاح خواهد شد.
برای ساخت این ساختمان ۳ طبقه با هزار و ۸۰۰ متر مربع زیربنا ۱۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال هزینه شد.