پیرمردی هنگام کار روی سقف شیروانی ساختمانی 3 طبقه در آستانه اشرفیه سقوط کرد و در دم جان باخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر گیلان ، این پیرمرد هنگام تعویض حلب های شیروانی یک آپارتمان۳ طبقه  در شهر آستانه اشرفیه به علت پوسیده بودن چوب های سقف شیروانی سقوط کرد و در دم جان باخت.
این کارگر ساختمانی بعلت ضربه مغزی جان باخت.