تاکنون ۵۰هزار مدرس دانشگاه علمی، کاربردی در کشور ساماندهی شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر گیلان ، رییس دانشگاه جامع علمی، کاربردی کشور  امروز در  مراسم  افتتاح ساختمان اداری دانشگاه علمی، کاربردی گیلان در رشت گفت: اولویت دانشگاه علمی، کاربردی ارتقای کیفی این مراکز است.
محمدحسین امید با بیان اینکه تاکنون ۵۰هزار مدرس دانشگاه علمی، کاربردی ساماندهی شدند گفت: اگر فردی به این امر اعتراض دارد یا در این آزمون شرکت نکرده است بهمن ماه می تواند در این آزمون شرکت کند.
وی با بیان اینکه از اول مهر ۹۸هیچ مدرسی بدون داشتن مجور حق حضور در سرکلاس را ندارد افزود: هیچ عذری موجه نیست و هرکس مجوز از هیات جذب دانشگاه نداشته باشد حق رفتن سر کلاس ندارد.
رییس دانشگاه جامع علمی، کاربردی کشور همچنین گفت: برای ارتقای کیفیت دروس امسال ۵درس از دورس دانشگاه جامع علمی، کاربردی به صورت سراسری برگزار می شود.
محمدحسین امید با بیان اینکه داشتن مرکز نوآوری از شاخص های ارزیابی و سطح بندی مراکز است افزود: هم اکنون ۱۳۰مرکز نوآوری  در دانشگاه های علمی – کاربردی فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع کمتر از ۵درصد از مراکز غیردولتی تعیین تکلیف نشدند افزود: همه مراکز علمی، کاربردی کشور دارای اساسنامه شده و تبدیل به یک واحد دانشگاهی و همیشگی شدند.
محمدحسین امید گفت: هم اکنون ۲۵۰هزار دانشجو در مراکز علمی، کاربردی کشور تحصیل می کنند که با جذب دانشجو در سال تحصیلی جدید این رقم به ۵۰۰هزار نفر خواهد رسید.