اولین مرکز تحقیقاتی و آموزشی کیوی فروت ایران در دانشگاه گیلان راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر گیلان ،دانشگاه گیلان اعلام کرد: اولین مرکز تحقیقاتی و آموزشی کیوی فروت ایران را دکتر محمود قاسم نژاد استاد گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشکده علوم کشاورزی این دانشگاه راه اندازی کرد.
در این مرکز دو طرح تحقیقاتی در حال اجراست که طرح اول ساخت کلکسیون تحقیقاتی و آموزشی کیوی فروت است.
این مجموعه اولین کلکسیون کیوی فروت در ایران است که در آن بیش از هزار ژئوتیپ کیوی فروت با رنگ گوشت میوه سبز ، زرد، و قرمز در آن کشت شده است.
طرح دوم معرفی ارقام جدید کیوی فروت با رنگ گوشت قرمز و زرد حاصل از گرده افشانی آزاد است.
کیوی فروت یکی از مهمترین محصولات صادراتی کشاورزی ایران و به خصوص گیلان است که سهم زیادی در اشتغال زایی و ارزآوری کشور دارد.